Top карти памет за таблет Secrets

По-интересните сведения, които събирах при този разговор са следните:

** Липсващ текст, вероятно иззет по съображения на национална сигурност

По сведения, с които се разполага, тези “Разузнавателни известия” постигат само част от целта, тъй като повечето от командирите и началниците на служби, до които се изпращат, ги използват повече като осведомително четиво, отколкото като повод да се дадат известни разпореждания до подчинените, и се вземат някои целесъобразни мерки и борбата срещу противодържавните елементи, налагани от конкретните условия на [войсковите] части.

Въз основа на тези сведения и на добитите ми впечатления, оставам с твърдото убеждение, че с[екретният] с[ътрудник] е бил специално обучен агент на Сикрет [интелиджънс] сървис.

Пътищата удобни ли са за пътуване с моторизирани колони?

Това искане се изпраща в Щаба на войската, къде се разрешава или не исканото пътуване.

Т[рудов] генерал-майор. – Командир на трудовите войски.

а/ Крайната победа ще бъде спечелена сигурно, но трябва да се въоръжим с голяма военна добродетел, търпението. И днес е в сила правилото – ще спечели онзи, който издържи четвърт час повече.

Главни категории Категории в "Електроника" Категории в "Фото, видео" Главни more info категории :

Само с опция "Сигурна доставка" Избери категория Избери категория Всички Цена от

а) в тъмна стая се стреляло срещу кандидата. След това се светвало и ако се окаже, че той е пребледнял, бил отхвърлян.

С начина на действие, секретарят Ви Манолов е запознат. ЗАПОВЕД.

Какво може да се узнае върху българските войскови поделения и мобилизацията?

Какво е известно за българската войска и нейните гарнизони?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Top карти памет за таблет Secrets”

Leave a Reply

Gravatar